تخفیف ها
یک لیتر
کود کلسیم مایع
تومان
25000
قیمت
تومان
22500
قیمت با تخفیف
10%
10 کیلوگرم
سولوپتاس
تومان
140000
قیمت
تومان
126000
قیمت با تخفیف
10%
10 کیلوگرم
گوگرد وتابل
تومان
120000
قیمت
تومان
108000
قیمت با تخفیف
10%
50 کیلوگرم
کود فسفات ارگانیک گرانوله
تومان
80000
قیمت
تومان
72000
قیمت با تخفیف
10%
5 لیتر
کود مایع روی و منگنز
تومان
110000
قیمت
تومان
99000
قیمت با تخفیف
10%
یک کیلوگرم
آمینوکلات روی پودری
تومان
80000
قیمت
تومان
72000
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
آمینوکلات روی مایع
تومان
65000
قیمت
تومان
58500
قیمت با تخفیف
10%
یک کیلوگرم
اسید آمینه پودری
تومان
75000
قیمت
تومان
67500
قیمت با تخفیف
10%
10 کیلوگرم
نیترات کلسیم
تومان
85000
قیمت
تومان
76500
قیمت با تخفیف
10%
یک کیلوگرم
کود های کریستاله
تومان
20000
قیمت
تومان
18000
قیمت با تخفیف
10%
10 کیلوگرم
کود های کریستاله
تومان
150000
قیمت
تومان
135000
قیمت با تخفیف
10%
20 لیتر
کود مرغی گرانول
تومان
150000
قیمت
تومان
135000
قیمت با تخفیف
10%
50 لیتر
کود آلی چمن
تومان
47500
قیمت
تومان
42750
قیمت با تخفیف
10%
بیست لیتر
کود مایع مرغی
تومان
32000
قیمت
تومان
28800
قیمت با تخفیف
10%
یک کیلوگرم
چسب باغبانی
تومان
18000
قیمت
تومان
16200
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
کود مایع چمن
تومان
40000
قیمت
تومان
36000
قیمت با تخفیف
10%
پنجاه گیلوگرم
کود فسفات گرانول(GOP)
تومان
80000
قیمت
تومان
72000
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
آمینو کلات آهن مایع
تومان
65000
قیمت
تومان
58500
قیمت با تخفیف
10%
پنج لیتر
کود مایع مرکبات
تومان
120000
قیمت
تومان
108000
قیمت با تخفیف
10%
پنج لیتر
کود مایع آهن و روی
تومان
110000
قیمت
تومان
99000
قیمت با تخفیف
10%
پنج لیتر
پتاسیم مایع
تومان
95000
قیمت
تومان
85500
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
کود مایع آهن و روی
تومان
28000
قیمت
تومان
25200
قیمت با تخفیف
10%
پنج لیتر
ضد سرمازدگی
تومان
180000
قیمت
تومان
162000
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
گوگرد مایع
تومان
20000
قیمت
تومان
18000
قیمت با تخفیف
10%
پنج لیتر
محلول ضدشوری
تومان
120000
قیمت
تومان
108000
قیمت با تخفیف
10%
پنج لیتر
کود مایع گندم فرتی نرس
تومان
120000
قیمت
تومان
108000
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
پتاسیم مایع
تومان
24000
قیمت
تومان
21600
قیمت با تخفیف
10%
پنج لیتر
کود مایع صیفی جات
تومان
120000
قیمت
تومان
108000
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
کود مایع صیفی جات
تومان
35000
قیمت
تومان
31500
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
کود مایع مرکبات فرتی نرس
تومان
35000
قیمت
تومان
31500
قیمت با تخفیف
10%
پنج لیتر
کود مایع کامل فرتی نرس
تومان
120000
قیمت
تومان
108000
قیمت با تخفیف
10%
یک کیلو
اسید هیومیک پودری
تومان
65000
قیمت
تومان
58500
قیمت با تخفیف
10%
پنج لیتر
اسیدهیومیک مایع
تومان
90000
قیمت
تومان
81000
قیمت با تخفیف
10%
پنج لیتر
گوگرد مایع
تومان
90000
قیمت
تومان
81000
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
ضد سرمازدگی
تومان
40000
قیمت
تومان
36000
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
محرک رشد گیاه(تریگر)
تومان
75000
قیمت
تومان
67500
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
مویان
تومان
20000
قیمت
تومان
18000
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
محلول ضد بوته میری
تومان
40000
قیمت
تومان
36000
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
هیومیک اسید
تومان
20000
قیمت
تومان
18000
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
فرتی فروت
تومان
65000
قیمت
تومان
58500
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
رایپ ست
تومان
75000
قیمت
تومان
67500
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
آمینوکلات پتاسیم
تومان
65000
قیمت
تومان
58500
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
اسید آمینه مایع
تومان
65000
قیمت
تومان
58500
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
آمینو کلات کلسیم
تومان
65000
قیمت
تومان
58500
قیمت با تخفیف
10%
پنج لیتر
کود کلسیم مایع
تومان
95000
قیمت
تومان
85500
قیمت با تخفیف
پیشنهادات زیستاگرام
پنج لیتر
محلول ضدشوری
تومان
120000
قیمت
تومان
108000
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
کود مایع صیفی جات
تومان
35000
قیمت
تومان
31500
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
کود مایع مرکبات فرتی نرس
تومان
35000
قیمت
تومان
31500
قیمت با تخفیف
10%
پنج لیتر
کود مایع کامل فرتی نرس
تومان
120000
قیمت
تومان
108000
قیمت با تخفیف
10%
یک کیلو
اسید هیومیک پودری
تومان
65000
قیمت
تومان
58500
قیمت با تخفیف
10%
پنج لیتر
اسیدهیومیک مایع
تومان
90000
قیمت
تومان
81000
قیمت با تخفیف
10%
پنج لیتر
گوگرد مایع
تومان
90000
قیمت
تومان
81000
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
ضد سرمازدگی
تومان
40000
قیمت
تومان
36000
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
محرک رشد گیاه(تریگر)
تومان
75000
قیمت
تومان
67500
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
مویان
تومان
20000
قیمت
تومان
18000
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
محلول ضد بوته میری
تومان
40000
قیمت
تومان
36000
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
هیومیک اسید
تومان
20000
قیمت
تومان
18000
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
فرتی فروت
تومان
65000
قیمت
تومان
58500
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
رایپ ست
تومان
75000
قیمت
تومان
67500
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
آمینوکلات پتاسیم
تومان
65000
قیمت
تومان
58500
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
اسید آمینه مایع
تومان
65000
قیمت
تومان
58500
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
آمینو کلات کلسیم
تومان
65000
قیمت
تومان
58500
قیمت با تخفیف
10%
آنچه شما دیده اید

تماس با ما:

کارخانه پردیس:  شیراز،  کیلومتر 35 جاده کفترک-گروه تولیدی پردیس
کارخانه نانوسیز: شیراز، منطقه ویژه اقتصادی شیراز- فاز دو- بلوار صادرات شرقی-پلاک 214  کارخانه نانوسیز
واحد تکنولوژی و آرندی: پارک علم و فناوری استان فارس، شهرک آرین
واحد فروش:  26-07137175422
نمابر: 37175427-071
واحد رسیدگی به امور مشتریان :07137175426
تلگرام: https://telegram.me/keshavarzimodernpardis
 www.nanoseez.com

مارا دنبال کنید