فرتی-نرس Ferti-Nurse


10 کیلوگرم
کودکریستاله (20-20-20)
تومان
200000
قیمت
تومان
200000
قیمت با تخفیف
10 کیلوگرم
کودکریستاله (40-05-05)
تومان
200000
قیمت
تومان
200000
قیمت با تخفیف
10 کیلوگرم
کودکریستاله (30-05-15)
تومان
200000
قیمت
تومان
200000
قیمت با تخفیف
10 کیلوگرم
کودکریستاله (36-12-12)
تومان
200000
قیمت
تومان
200000
قیمت با تخفیف
5 لیتر
محلول هیدروپونیک C
تومان
60000
قیمت
تومان
60000
قیمت با تخفیف
5 لیتر
محلول هیدروپونیک B
تومان
60000
قیمت
تومان
60000
قیمت با تخفیف
5 لیتر
محلول هیدروپونیک A
تومان
60000
قیمت
تومان
60000
قیمت با تخفیف
5 لیتر
محلول ضدریزش و زردی برگ
تومان
125000
قیمت
تومان
125000
قیمت با تخفیف
5 لیتر
کود مایع میکرو
تومان
125000
قیمت
تومان
125000
قیمت با تخفیف
5 لیتر
کود مایع زیتون
تومان
120000
قیمت
تومان
120000
قیمت با تخفیف
5 لیتر
کود مایع چغندر
تومان
120000
قیمت
تومان
120000
قیمت با تخفیف
5 لیتر
کودمایع پسته
تومان
120000
قیمت
تومان
120000
قیمت با تخفیف
5 لیتر
کود مایع برنج
تومان
120000
قیمت
تومان
120000
قیمت با تخفیف
5 کیلوگرم
تنه پوش
تومان
54000
قیمت
تومان
54000
قیمت با تخفیف
1 کیلوگرم
آمینوکلات منگنز
تومان
80000
قیمت
تومان
80000
قیمت با تخفیف
1 کیلوگرم
آمینوکلات آهن پودری
تومان
80000
قیمت
تومان
80000
قیمت با تخفیف
50 لیتر
کود باران (کود خشکسالی)
تومان
22000
قیمت
تومان
22000
قیمت با تخفیف
پنج لیتر
کود کلسیم مایع
تومان
95000
قیمت
تومان
85500
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
کود کلسیم مایع
تومان
25000
قیمت
تومان
22500
قیمت با تخفیف
10%
10 کیلوگرم
سولوپتاس
تومان
140000
قیمت
تومان
126000
قیمت با تخفیف
10%
10 کیلوگرم
گوگرد وتابل
تومان
120000
قیمت
تومان
108000
قیمت با تخفیف
10%
50 لیتری
کود آلی تکمیلی
تومان
20000
قیمت
تومان
20000
قیمت با تخفیف
30 لیتری
کود آلی تکمیلی
تومان
15000
قیمت
تومان
15000
قیمت با تخفیف
10 لیتری
کود آلی تکمیلی
تومان
10000
قیمت
تومان
10000
قیمت با تخفیف
50 کیلوگرم
کود فسفات ارگانیک گرانوله
تومان
80000
قیمت
تومان
72000
قیمت با تخفیف
10%
بیست لیتر
کود مایع روی و منگنز
تومان
320000
قیمت
تومان
320000
قیمت با تخفیف
5 لیتر
کود مایع روی و منگنز
تومان
110000
قیمت
تومان
99000
قیمت با تخفیف
10%
یک کیلوگرم
آمینوکلات روی پودری
تومان
80000
قیمت
تومان
72000
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
آمینوکلات روی مایع
تومان
65000
قیمت
تومان
58500
قیمت با تخفیف
10%
یک کیلوگرم
اسید آمینه پودری
تومان
75000
قیمت
تومان
67500
قیمت با تخفیف
10%
10 کیلوگرم
نیترات کلسیم
تومان
85000
قیمت
تومان
76500
قیمت با تخفیف
10%
یک کیلوگرم
کود های کریستاله
تومان
20000
قیمت
تومان
18000
قیمت با تخفیف
10%
10 کیلوگرم
کود های کریستاله
تومان
150000
قیمت
تومان
135000
قیمت با تخفیف
10%
20 لیتر
کود مرغی گرانول
تومان
150000
قیمت
تومان
135000
قیمت با تخفیف
10%
پنجاه گیلوگرم
کود گرانول گوگردی (GOS)
تومان
60000
قیمت
تومان
540000
قیمت با تخفیف
پنج کیلوگرم
کود ژله ای پتاس بالا
تومان
120000
قیمت
تومان
120000
قیمت با تخفیف
پنج کیلوگرم
کود ژله ای فسفر بالا
تومان
100000
قیمت
تومان
100000
قیمت با تخفیف
50 لیتر
کود آلی چمن
تومان
47500
قیمت
تومان
42750
قیمت با تخفیف
10%
پنج لیتر
کود مایع چمن
تومان
95000
قیمت
تومان
95000
قیمت با تخفیف
بیست لیتر
کود مایع مرغی
تومان
32000
قیمت
تومان
28800
قیمت با تخفیف
10%
یک کیلوگرم
چسب باغبانی
تومان
18000
قیمت
تومان
16200
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
کود مایع چمن
تومان
40000
قیمت
تومان
36000
قیمت با تخفیف
10%
پنجاه گیلوگرم
کود فسفات گرانول(GOP)
تومان
80000
قیمت
تومان
72000
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
آمینو کلات آهن مایع
تومان
65000
قیمت
تومان
58500
قیمت با تخفیف
10%
پنج لیتر
کود مایع مرکبات
تومان
120000
قیمت
تومان
108000
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
آمینو کلات روی و منگنز
تومان
60000
قیمت
تومان
540000
قیمت با تخفیف
پنج لیتر
کود مایع آهن و روی
تومان
110000
قیمت
تومان
99000
قیمت با تخفیف
10%
پنج لیتر
پتاسیم مایع
تومان
95000
قیمت
تومان
85500
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
کود مایع آهن و روی
تومان
28000
قیمت
تومان
25200
قیمت با تخفیف
10%
پنج لیتر
ضد سرمازدگی
تومان
180000
قیمت
تومان
162000
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
گوگرد مایع
تومان
20000
قیمت
تومان
18000
قیمت با تخفیف
10%
پنج لیتر
محلول ضدشوری
تومان
120000
قیمت
تومان
108000
قیمت با تخفیف
10%
پنج لیتر
کود مایع گندم فرتی نرس
تومان
120000
قیمت
تومان
108000
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
پتاسیم مایع
تومان
24000
قیمت
تومان
21600
قیمت با تخفیف
10%
پنج لیتر
کود مایع صیفی جات
تومان
120000
قیمت
تومان
108000
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
کود مایع صیفی جات
تومان
35000
قیمت
تومان
31500
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
کود مایع مرکبات فرتی نرس
تومان
35000
قیمت
تومان
31500
قیمت با تخفیف
10%
پنج لیتر
کود مایع کامل فرتی نرس
تومان
120000
قیمت
تومان
108000
قیمت با تخفیف
10%
یک کیلو
اسید هیومیک پودری
تومان
65000
قیمت
تومان
58500
قیمت با تخفیف
10%
پنج لیتر
اسیدهیومیک مایع
تومان
90000
قیمت
تومان
81000
قیمت با تخفیف
10%
پنج لیتر
گوگرد مایع
تومان
90000
قیمت
تومان
81000
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
ضد سرمازدگی
تومان
40000
قیمت
تومان
36000
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
محرک رشد گیاه(تریگر)
تومان
75000
قیمت
تومان
67500
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
مویان
تومان
20000
قیمت
تومان
18000
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
محلول ضد بوته میری
تومان
40000
قیمت
تومان
36000
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
هیومیک اسید
تومان
20000
قیمت
تومان
18000
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
فرتی فروت
تومان
65000
قیمت
تومان
58500
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
رایپ ست
تومان
75000
قیمت
تومان
67500
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
آمینوکلات پتاسیم
تومان
65000
قیمت
تومان
58500
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
اسید آمینه مایع
تومان
65000
قیمت
تومان
58500
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
آمینو کلات کلسیم
تومان
65000
قیمت
تومان
58500
قیمت با تخفیف
10%
آنچه شما دیده اید

تماس با ما:

کارخانه پردیس:  شیراز،  کیلومتر 35 جاده کفترک-گروه تولیدی پردیس
کارخانه نانوسیز: شیراز، منطقه ویژه اقتصادی شیراز- فاز دو- بلوار صادرات شرقی-پلاک 214  کارخانه نانوسیز
واحد تکنولوژی و آرندی: پارک علم و فناوری استان فارس، شهرک آرین
واحد فروش:  26-07137175422
نمابر: 37175427-071
واحد رسیدگی به امور مشتریان :07137175426
تلگرام: https://telegram.me/keshavarzimodernpardis
 www.nanoseez.com

مارا دنبال کنید